voorkant

achterkant


ISBN 978-90-489-0013-8, 280 pagina's, 34,90 EUR, Nederlands, Softcover, 17 x 24 cm


Voor dit boek is een e-boek beschikbaar:

Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Prijs: 8,72 EUR
PDF (2,1 MB):

Filosofie

Universum Aeternum Homo Aeternus

van Marc A.P.M. De Maesschalck

Marc A. P. M. De Maesschalck is geboren in 1940 te Stekene - België. Hij voltooide lagere en Grieks-Latijnse studies in het Sint-Michiels college in Brasschaat, en hoger onderwijs (aardrijkskunde en wetenschappen) in Gent.

Na het behalen van zijn diploma is hij naar het toenmalige République du Congo (Zaire) vertrokken als leraar aardrijkskunde, eerst in Stanleyville (Kisangani), later in Elisabethville (Lubumbashi). Omwille van de onophoudende burgeroorlogen heeft hij na drie jaren dienst dat land definitief verlaten.

Na zijn terugkeer is hij op intensieve manier begonnen aan het vervolmaken van zijn kennis op het gebied van de natuurwetenschappen, de aardrijkskunde en de filosofie. Volgens hem is een diploma slechts een bewijs op papier van basiskennis. Echte kennis wordt slechts verworven door onophoudende studie na het behalen van het diploma.

Reeds vroeg, tijdens zijn middelbare studies, was er bij hem de overtuiging aanwezig dat het geheim van het oneindig grote, het Universum, moet gezocht worden in het oneindig kleine, het atoom. Deze overtuiging, ondersteund door de theorie van de Big Bang, de ontdekking van de Zwarte Gaten, en de relativiteitstheorie van Albert Einstein, was de aanzet tot de ontwikkeling van zijn "theorie van de cyclische omzetting van energie en materie, en het oneindigheidsprincipe" (Universum Aeternum).

Een katolieke familie en een streng katolieke school konden van hem geen gelovig katoliek maken. Volgens hem betekent geloven = niet weten, doch aanvaarden op gezag = aanvaarden van dogmas. Dogmas zijn voor hem echter onaanvaardbaar vermits niet gebaseerd op kennis. Hij noemt zich echter wél een overtuigd katoliek. Overtuigd, omdat talrijke onmiskenbare aanwijzingen duiden op het reële bestaan van een Hogere Energie (God).

Hij verwerpt het principe van de individuele rechten van de mens omdat dit een egocentrisch beginsel is dat sedert de oudste tijden oorzaak is van onrecht, discriminatie en verdrukking. Daartegenover stelt hij het principe van de collectieve plichten van de mens als enige basis voor een vredevolle samenleving. In Homo Aeternus bespreekt hij uitvoerig het plichtsbegrip in de relatie van het individu tot de samenleving.

Sedert 1994 verblijft hij met zijn jongste kinderen in Hongarije.


Trefwoorden: Big Bang; Universum; Filosofie; Mens; Maatschappij

» inkijkexemplaar