E-mail:
Paswoord:
  

Opmaak

In overleg met de auteur willen wij een zo goed mogelijk boek op de markt brengen; geformatteerd volgens de richtlijnen en met een correcte grammatica. Mocht u ondersteuning nodig hebben bij de juiste spelling, stijl en opmaak, dan willen wij u gaarne in contact brengen met de juiste mensen. Wij hebben contacten met zeer ervaren freelancers zowel in Nederland als in Duitsland (native speakers, editors en formatteurs). Grammaticale correcties, controleren van syntaxis en semantiek, herschrijven en inkorten van teksten en eventueel ook het controleren van vaktechnische manuscripten. Het inhuren van de juiste vakmensen wordt specifiek afgestemd op het thema van uw publicatie. Veel freelancers hebben jarenlang ervaring opgebouwd in de uitgeverswereld en hebben zich gespecialiseerd in bepaalde onderwerpen. Bij onze aanbeveling houden wij hier rekening mee. Vanaf het moment dat wij u in verbinding stellen met onze redacteuren, formatteurs etc. dragen wij de zaken aan u over.

U regelt zelf verder het verloop en de betaling.

De kosten hangen in grote mate af van het aantal pagina’s van het manuscript. De prijzen liggen tussen de vier en acht euro per DIN A4 pagina. Meestal wordt per pagina gerekend (prijzen verschillen enorm), maar er bestaat ook de mogelijkheid om een vast bedrag per uur te betalen. Om niet voor verrassingen komen te staan, is het beter om een proefdruk vooraf te laten beoordelen zodat de redacteur zich een beeld kan vormen van de moeilijksheidsgraad en de tijdsduur van het werk.

Wij vragen geen bemiddelingskosten.