E-mail:
Paswoord:
  


Wie zijn wij?

Wie is Shaker Media?
Waaruit bestaat onze ondernemingsfilosofie?
Ontstaan er kosten bij het lidmaatschap van het publicatieplatform van Shaker Media of andere verplichtingen?
Wordt de gegevensbescherming gerespecteerd?

Uitgeverscontract en royalties

Wanneer wordt het uitgeverscontract afgesloten?
Kan ik na afsluiting van het uitgeverscontract nog over de rechten van mijn werk beschikken?
Welke kosten brengt een publicatie met zich mee?
Welk risico draag ik met betrekking tot de publicatie?
Onstaan er kosten indien ik mijn contract beeindig?
Staat in het uitgeverscontract omschreven hoeveel royalties ik ontvang voor ieder verkocht exemplaar?
Kan ik afzien van de royalties?
Hoe kom ik aan een overzicht van mijn boekverkoop, hoe vaak worden mijn royalties uitgekeerd?
Aan wie kan ik mijn aanvraag richten?

Manuscriptvoorbereiding en drukbestand

Welke formaten zijn geschikt als drukbestand?
Hoe kan ik ervoor zorgen dat het lettertype en de formattering exact worden overgenomen in mijn drukbestand (PDF)?
Hoe kan ik mijn drukbestand (PDF) voor het uploaden nogmaals controleren?
Hoe hoog dient de resolutie te zijn van mijn grafieken en afbeeldingen?

Publicatieproces

Hoe verloopt het publicatieproces?
Kunnen er nog correcties worden doorgevoerd na de eerste proefdruk?

Boekuitvoeringen

Zijn er buiten de standaardformaten nog andere formaten mogelijk?
Kan ik een ander soort papier kiezen als hetgeen aangeboden wordt?
Hoeveel keuze heb ik voor wat betreft het type boek?
Kunnen kleurenpagina's worden opgenomen in mijn boek?
Kunnen vouwbladen worden opgenomen in mijn boek?
Kan een CD-ROM / DVD in een papieren hoesje worden opgenomen in mijn boek?
Wanneer is het zinvol om voor een ingenaaide versie van mijn hardcover te kiezen?
Kan mijn softcover voorzien worden van (uitklapbare) flappen?

CD-ROM / DVD

Hoeveel MB mag mijn publicatie bedragen?
Hoe verloopt het publicatieproces van een CD-ROM / DVD?
Welke opties zijn er voor wat betreft design en verpakking?
Wordt mijn digitale publicatie ook voorzien van een ISBN?

Online publiceren

Hoe worden online publicaties verkocht?
Welke bestandsformaten zijn geschikt voor een online publicatie?
Wanneer dien ik gebruik te maken van extra copieerbescherming?
Hoe worden de royalties voor online publicaties berekend?

FAQs

Wie zijn wij

Wie is Shaker Media?
Wij zijn een uitgeversgroep en houden ons bezig met het uitgeven van gedrukte en digitale werken. Aangezien onze twee andere firma’s: Shaker Publishing (Maastricht) en Shaker Verlag (Aken, Duitsland) zich hebben gespecialiseerd in wetenschappelijke publicaties, willen wij ons toeleggen op het begeleiden van auteurs en ondernemingen door middel van vernieuwende publicatieconcepten. Onze Website is bedoeld als publicatieplatform voor kwaliteitsuitgaven in gedrukte en digitale vorm.

Waaruit bestaat onze ondernemingsfilosofiev?
Ons doel is om een zo groot mogelijk keuzeaanbod tegen gunstige prijzen aan te bieden en auteurs zo goed mogelijk te begeleiden om gezamenlijk tot een succesvolle publicatie te komen.

Ontstaan er kosten bij het lidmaatschap van het publicatieplatform?
Nee, de aanmelding neemt geen kosten en risico’s met zich mee. U hoeft geen kosten te betalen voor het laten publiceren van uw werk. Leden zijn wel verplicht om zich te houden aan de Algemene Gebruikersvoorwaarden (AG).

Wordt de gegevensbescherming gerespecteerd?
Ja, bij Shaker Media hecht men veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden door de technische medewerkers voor de Website "shaker-media.nl", "shaker-media.de" en "shaker-media.eu" gebruikt en voor het uitvoeren van uw opdrachten. Gebruik voor andere doeleinden wordt alleen toegestaan met uw toestemming of aan de hand van wettelijke verplichtingen. Het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan derden wordt alleen dan doorgevoerd indien dit inherent is aan uw opdracht.

Hier kunt u een nieuwe vraag stellen.

Uitgeverscontract en royalties

Wanneer wordt het uitgeverscontract afgesloten?
Het uitgeverscontract kan zowel tijdens de voorbereiding van het manuscript als uiterlijk ten tijde van de aanmelding van uw publicatie en het uploaden van uw drukbestand geschieden.

Kan ik na afsluiting van het uitgeverscontract nog over de rechten van mijn werk beschikken?
Ja, aangezien het uitgeverscontract een zeer korte opzegtermijn bevat van één maand. Indien u opnieuw wilt beschikken over uw gebruikrecht, kan het contract te allen tijde op korte termijn ontbonden worden.

Welke kosten brengt een publicatie met zich mee?
U kunt gratis publiceren. Dit kan wanneer het manuscript en het boekomslag drukklaar aan ons toegestuurd worden. Het werk wordt voorzien van een ISBN. Indien er een ISBN wordt toegekend aan uw werk dan worden er voor de verwerkingskosten van de aanmelding en het versturen van een exemplaar naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag geen extra kosten berekend. Het opslaan en de archivering van uw werk resp. het op peil houden van de voorraden voor de verkoop, wordt door Shaker Media gratis verzorgd.

Welk risico draag ik met betrekking tot de publicatie?
Ons zijn nauwelijks noemenswaardige risico’s bekend. Aangezien Shaker Media meestal de door de auteurs en klanten bestelde oplage on Demand drukt, ligt het verkoopsrisico bij de uitgeverij.

Onstaan er kosten indien ik mijn contract beeindig?
Nee, bij Shaker Media ontstaan in dit geval geen kosten.

Staat in het uitgeverscontract omschreven hoeveel royalties ik ontvang voor ieder verkocht exemplaar?
Ja, de royalties (honorarium) die u zult ontvangen worden vantevoren in het contract vastgelegd. U beschikt zelf over de hoogte van de royalties aangezien u zelf de hoogte van de verkoopprijs vaststelt en de marketingmogelijkheden van uw publicatie zelf aanstuurt. Bij het uitkeren van de royalties wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten afnemers: direct naar de klant (hoogste honorarium), naar de boekhandel of naar de verzendboekhandel.

Kan ik afzien van de royalties?
Ja, deze optie is beschikbaar via ons auteursaccount. Auteurs kunnen afzien van hun royalties en de publicatie voor de totale productiekosten aanbieden.

Hoe kom ik aan een overzicht van mijn boekverkoop, hoe vaak worden mijn royalties uitgekeerd?
In ons auteursaccount worden de actuele verkoop- en omzetcijfers weergegeven. De royalties worden elk kwartaal uitgekeerd.

Hier kunt u een nieuwe vraag stellen.

Manuscriptvoorbereiding en drukbestand

Welke formaten zijn geschikt als drukbestand?
Stuurt u ons a.u.b. uw manuscript als een PDF-bestand. Dit formaat garandeert een optimaal drukresultaat en sluit formatteringsfouten uit. Het PDF-bestand is tegelijkertijd geschikt voor een online publicatie.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat het lettertype en de formattering exact worden overgenomen in mijn drukbestand (PDF)?
Bij het maken van een PDF-bestand dient u altijd alle lettertypes in te binden. Bij de meeste programma’s die geschikt zijn om PDF-bestanden te maken vindt u deze optie onder ‘eigenschappen‘. Ter controle kunt u uw PDF-bestand op een andere computer openen waarop het door u gebruikte lettertype niet geïnstalleerd is. Indien het bestand ook hier correct wordt weergegeven dan kunt u ervan uit gaan dat er geen problemen zullen optreden met de lettertypes en de formattering.

Hoe kan ik mijn drukbestand (PDF) voor het uploaden nogmaals controleren?
Onder www.adobe.com staat de Adobe Reader gratis te uwer beschikking. U kunt hiermee uw PDF-bestand en met name de paginaformattering controleren.

Hoe hoog dient de resolutie te zijn van mijn grafieken en afbeeldingen?
Tijdens het scannen van kleurenafbeeldingen of afbeeldingen die grijswaarden bevatten, dient u de resolutie in te stellen op minimaal 300 DPI (voor een optimale kwaliteit: 600 DPI). Pure zwart-witafbeeldingen, zoals bijvoorbeeld lijngrafieken, dienen op 1200 DPI te worden gescand. De verkregen bestanden dienen achteraf niet meer vergroot te worden, aangezien dit de drukkwaliteit aanzienlijk beïnvloeden kan.

Hier kunt u een nieuwe vraag stellen.

Publicatieproces

Hoe verloopt het publicatieproces?
Zodra u er zicht op heeft wanneer u uw manuscript overhandigen wilt, kunt u een uitgeverscontract afsluiten. Zodra uw manuscript drukklaar is voert u in uw account de bibliografische gegevens in, en uploadt u uw drukklaar PDF-bestand. U kunt kiezen voor een standaardomslag, een eigen ontwerp aanleveren of een zelf gemaakt drukklaar boekomslag. Wij verzorgen hierna (al naar gelang de opdracht) de ISBN-aanmelding en het vervaardigen van de proefdruk van het boek die u vervolgens toegestuurd wordt. Zodra de proefdruk door u gecontroleerd is kunt u de drukvrijgave aan ons doorgeven. Vanaf dat tijdstip wordt het boek in productie genomen en enkele weken later is het boek bij Internetbookshops en boekhandels te bestellen.

Kunnen er nog correcties worden doorgevoerd na de eerste proefdruk?
Ja, wij hebben er begrip voor dat in de meeste manuscripten in deze fase nog een keer de spelling moet worden gecorrigeerd of dat de vormgeving moet worden aangepast. De eerste proefdruk is bij ons dan ook gratis. Aan de tweede en volgende proefdrukken respectievelijk het vervangen van pagina’s, en de correcties voor het boekomslag zijn wel kosten verbonden.

Hier kunt u een nieuwe vraag stellen.

Boekuitvoeringen

Zijn er buiten de standaardformaten nog andere formaten mogelijk?
Ja, boeken kunnen ook in een ander formaat gedrukt worden. Als uw wensen niet tot al te veel extra productiekosten leiden, zullen wij trachten het afwijkende formaat als een standaardformaat te behandelen.

Kan ik een ander soort papier kiezen als hetgeen aangeboden wordt?
Ja, wij hechten veel waarde aan uw eigen inbreng. Laat ons weten wat uw wensen zijn.

Welke keuze heb ik voor wat betreft het type boek?
U kunt kiezen uit een softcover, hardcover of booklet (geniete brochure). Verder bieden wij u de mogelijkheid om binnen deze banden o.a. een keuze te maken uit koude- of warme lijmbinding (softcover), genaaid gebrocheerd of garenloos gebrocheerd (hardcover).

Kunnen kleurenpagina's worden opgenomen in mijn boek?
Natuurlijk kan het manuscript kleurenpagina’s bevatten. U kunt zelfs het hele boek in kleur laten drukken.

Kunnen vouwbladen worden opgenomen in mijn boek?
Ja, vouwbladen met tabellen, grafieken of andere afbeeldingen kunnen in het boekblok worden gebonden worden en kunnen door de lezer in- en uitgeklapt worden.

Kan een CD-ROM/ DVD in een papieren hoesje worden opgenomen in mijn boek?
Ja, de CD-ROM / DVD wordt in een papieren hoesje voorzien van een lijmpuntje achter in het boek (op de cover) gelijmd. Hierdoor zit de CD-ROM/ DVD vast in het boek.

Wanneer is het zinvol om voor een genaaide versie van mijn hardcover te kiezen?
Een genaaid gebonden boek is zinvol wanneer het gaat om een boek dat vaak en langdurig gebruikt gaat worden en waarvan de productiekosten iets hoger mogen liggen.

Kan mijn softcover voorzien worden van (uitklapbare) flappen?
Ja, dit is zeker mogelijk. De zogenaamde Engelse brochure zien wij als een traditioneel element van de boekdrukkunst, iets dat wij graag willen voortzetten. Vandaar dat wij u deze variant tot ons genoegen kunnen aanbieden. Kiest u eenvoudig voor een boekomslag met flappen of schakelt u onze grafische afdeling in.

Hier kunt u een nieuwe vraag stellen.

CD-ROM / DVD

Hoeveel MB mag mijn publicatie bedragen?
Een CD-ROM beschikt over een dataopslagruimte van maximaal 700 MB. Indien uw publicatie meer MB’s bevat, dan kunt u overstappen naar de DVD. De DVD bevat een maximale dataopslagruimte van 4,5 GB.

Hoe verloopt het publicatieproces van een CD-ROM / DVD?
Uw master-CD/ DVD wordt door ons geproduceerd en voorzien van een label. U krijgt een proefdruk van het labelontwerp toegestuurd waarna u ons de drukvrijgave kunt doorgeven.

Welke opties zijn er voor wat betreft design en verpakking?
Indien uw CD-ROM/ DVD gebruikt wordt als een bijlage van een boekpublicatie dan wordt een papieren hoesje voorzien van een lijmpuntje achter in het boek geplakt. Voor pure CD-ROM/ DVD publicaties wordt de zogenaamde Quickflip gebruikt. Voor beide opties kunt u gebruik maken van onze grafische afdeling om uw label vorm te geven. Een andere mogelijkheid is de Jewel Case. Hiervoor dient het inlay-label (achterkant van het CD-hoesje) en het booklet vormgegeven te worden.

Wordt mijn digitale publicatie ook voorzien van een ISBN?
Bij een pure CD-ROM/ DVD publicatie kunnen wij uw uitgave voorzien van een ISBN (vergelijkbaar met een boekpublicatie). Indien een CD-ROM/ DVD als bijlage van een boek wordt uitgegeven dan worden ze voorzien van hetzelfde ISBN als het boek en kunnen ze niet los van het boek besteld worden.

Hier kunt u een nieuwe vraag stellen.

Online publiceren

Hoe worden online publicaties verkocht?
Online publicaties worden via onze Internet Bookshop als een download beschikbaar gesteld. Voordat een lezer het bestand kan downloaden, wordt ons digitale betalingssysteem PayPal, geactiveerd. Hierdoor kan met zekerheid worden vastgesteld of de verkochte exemplaren ook daadwerkelijk betaald zijn.

Welke bestandsformaten zijn geschikt voor een online publicatie?
In principe zijn alle gangbare formaten geschikt voor een online publicatie. Wij geven de voorkeur aan een PDF-bestand.

Wanneer dien ik gebruik te maken van extra copieerbescherming?
Extra copieerbescherming is alleen dan zinvol indien u vermoedt dat uw bestand meermaals gecopieërd zal worden en er misbruik gemaakt kan worden van uw download.

Hoe worden de royalties voor online publicaties berekend?

  • De royalties voor online publicaties bedragen 80% van de nettoverkoopprijs (zonder extra kopieerbescherming).
  • Indien u extra kopieerbescherming wenst dan bedragen de royalties voor online publicaties 50% van de nettoverkoopprijs.

De nettoverkoopprijs is de verkoopprijs minus de BTW (6%) en minus de transactiekosten van het online betaalsysteem Paypal.

Hier kunt u een nieuwe vraag stellen.