E-mail:
Paswoord:
  

Zetten - Lay-out - Grafisch ontwerp

Er dienen veel stappen te worden ondernomen om een drukrijp manuscript voor te bereiden. Mocht u hierin onervaren zijn, dan hoeft dit geen probleem te zijn. Tekstverwerking, het scannen van afbeeldingen, beeldbewerking van scans en digitale afbeeldingen, het integreren van illustraties in de tekst tot het zetten: hiervoor kunt u allemaal professionele steun krijgen.

Al deze aspecten zijn van wezenlijk belang voor een goed eindresultaat. Het professioneel laten zetten van uw werk en een mooie lay-out zullen bijdragen aan de waarde en het succes van uw boek. Wij brengen u gaarne in contact met experts waarmee u op basis van een honorarium kunt samenwerken.