E-mail:
Paswoord:
  

Bescherming persoonsgegevens & privacy


Bescherming persoonsgegevens

De exploitant van deze pagina's (Shaker Media) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor de bescherming persoonsgegevens evenals deze verklaring voor de bescherming van persoonsgegevens.
Het gebruik van onze website is normaal gesproken mogelijk zonder het meedelen van persoonsgebonden gegevens. Voor zover op onze site persoonsgebonden gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) wordt verzameld, geschiedt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden overhandigd.
Wij willen u erop attent maken, dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een naadloze bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies

De internetsites maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten evenmin virussen. Cookies helpen erbij, ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en in uw browser worden opgeslagen.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde 'Session-Cookies'. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat, totdat u deze wist. Deze cookies stellen ons in staat, uw browser bij uw volgende bezoek weer te herkennen.
U kunt uw browser zo instellen, dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten evenals het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren.

Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Server-Log-Files

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-log files, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de gebruik makende computer
  • tijd van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet aan personen worden gekoppeld. Het samenbrengen van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd. Wij behouden het recht, deze gegevens naderhand te controleren, als concrete punten voor een onrechtmatig gebruik bekend worden.

Contactformulier

Als u ons per contactformulier aanvragen stuurt, wordt uw informatie uit het aanvraagformulier inclusief de door u hier vermelde contactgegevens met het doel voor de bewerking van de aanvraag en voor het geval van aansluitende vragen bij ons opgeslagen. Wij geven deze gegevens niet zonder uw toestemming door aan derden.

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij uw e-mailadres evenals informatie nodig, die ons de controle mogelijk maken, dat u de eigenaar van het vermelde e-mailadres bent en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Wij verzamelen verder geen gegevens. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het versturen van de aangevraagde informatie. Deze verstrekte toestemming voor het opslaan van gegevens, het e-mailadres evenals diens gebruik voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen, bijvoorbeeldvia de 'afmelden'-link in de nieuwsbrief.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics gebruikt zogenoemde 'cookies'. Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk te maken. De door de Cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

IP-anonimisering

Wij hebben de functie IP-anonimisering geactiveerd op deze website. Hierdoor wordt uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere overeenkomstsluitende landen voor het Europese economisch gebied voor het doorsturen naar de VS eerst ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en aldaar gekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het gebruik van de aan het internet verbonden dienstverleningen ten opzichte van de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht.

Browser Plugin

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling van de browser-software van uw browser; wij willen u er echter op attent maken, dat u in dit geval eventueel niet van alle functies op deze websites in hun volledige omvang gebruik kunt maken. U kunt bovendien het verzamelen van de door de Cookie gegenereerde en de met uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via hierna volgende link browser-plugin te laden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Weerspreken van de gegevensregistratie

U kunt het registreren van uw gegevens door Google Analytics verhinderen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u onder de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Gegevensverwerking van de opdrachtgegevens

Wij hebben een contract gesloten met Google voor het verwerken van de opdrachtgegevens en zetten de strenge regels van de Duitse instanties voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics in volle omvang om.

Demografische eigenschappen bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie 'demografische eigenschappen' van Google Analytics. Hierdoor kunnen berichten worden opgesteld, die informatie bevatten over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoeker van de pagina. Deze gegevens zijn afkomstig uit interessegerelateerde reclame van Google evenals de bezoekergegevens van andere aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden gekoppeld aan een bepaalde persoon. U kunt de functie te allen tijden via de weergave-instellingen van uw Google account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics net zoals onder het kopje 'Weerspreken van de gegevensregistratie' algeheel verbieden.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde pagina YouTube. Exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u onze van een YouTubePlugin voorziene pagina's wilt bezoeken, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierbij ontvangt de Youtube-server de mededeling, welke van onze pagina's u heeft bezocht.
Als u bent ingelogd in uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat, uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door u eerst uit te loggen uit uw YouTube-account.
Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens vindt u in de Privacy Policy van YouTube via: www.google.de/intl/de/policies/privacy

Recht op informatie, wissen, blokkeren

U heeft te allen tijde het recht op gratis informatie over de over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, diens herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking evenals een recht op correctie, blokkering of het wissen van deze gegevens. Hiervoor, evenals voor verdere vragen rondom het onderwerp persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact opnemen met het ons via het adres dat staat vermeld in de impressum.

Naam en adres van de controller

Shaker Media
Adam Shaker
Wim Duisenbergplantsoen 31
6221 SE Maastricht
Nederland
Telefoon: +31 43-3500424
E-Mail: info@shaker-media.nl
Internet: www.shaker-media.nl